رژیم پالئو(paleo) یا غارنشینی

رژیم غذایی paleo به گونه ای طراحی شده است که شبیه آنچه اجداد انسان شکارچی هزاران سال پیش انجام میداده اند باشد. اگرچه نمی توان به طور دقیق دانست که اجداد بشر در مناطق مختلف جهان چه می خوردند اما محققان معتقدند که رژیم غذایی آنها از غذاهای کامل تشکیل شده است. با پیروی از.