ویتامین D3

ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است. افرادی که در مناطق آلوده زندگی میکنند یا کسانی که به مقدار.